Финансов център

Като важна станция за валутно обръщение, финансовите институции обикновено обръщат повече внимание на надеждността на резервното захранване. За финансовите институции няколко минути затъмнение могат да доведат до прекратяване на важна транзакция. Икономическите загуби, причинени от това, не са бюджетни, което ще окаже голямо влияние върху предприятията.

Mamo ще извършва редовна поддръжка на продуктите за клиентите и ще използва системата за контрол, разработена от технологията Mamo, за да наблюдава дистанционно в реално време ситуацията на продукта. Ефективно и своевременно информирайте клиентите дали генераторът работи нормално и дали е необходима поддръжка.

Безопасността, надеждността и стабилността са най-важните акценти на генераторния комплект Mamo. Поради това Mamo се превърна в надежден партньор в бранша.