Дизел-генераторни комплекти MAMO POWER за НЕФТНИ И ГАЗОВИ НАХОДИЩА

Работните условия и екологичните изисквания на обектите за добив на нефт и газ са много високи, което изисква силно и надеждно захранване на електрически генераторни комплекти за оборудване и тежки процеси.
Генераторните комплекти са от съществено значение за съоръженията на електроцентралата и мощността, необходима за производство и работа, както и осигуряването на резервно захранване в случай на прекъсване на захранването, като по този начин се избягват значителни финансови загуби.
MAMO POWER приема дизеловия генератор, предназначен за тежки условия, за да се справи с работната среда, която трябва да вземе предвид температурата, влажността, надморската височина и други условия.
Mamo POWER може да ви помогне да идентифицирате най-подходящия генераторен комплект за вас и да работи с вас, за да изградите персонализирано захранващо решение за вашата петролна и газова инсталация, което трябва да бъде здраво, надеждно и да работи при най-добрите оперативни разходи.

Генераторите MAMO POWER са проектирани за най-сурови климатични условия, като същевременно поддържат висока ефективност и надеждност за работа 24/7 на място.Генераторите MAMO POWER са способни да работят непрекъснато 7000 часа годишно.