Трафик

В областта на транспорта генераторният комплект също играе особено важна роля. В ситуации като летища или железопътни гари, които са важни транспортни места, ако възникне аварийно спиране на тока. По това време резервното захранване трябва да може да работи ефективно незабавно. Летището е различно от други случаи, ако токът бъде спрян за няколко минути, последиците ще бъдат не само огромни икономически загуби, но и големи пътнотранспортни произшествия и ненужни произшествия.

Mamo power има абсолютна безопасност и надеждност за генераторния комплект, използван в областта на трафика. Той може да работи стабилно за дълго време и да си сътрудничи със специалната система за управление на технологията Mamo, за да наблюдава продуктовите аксесоари за клиентите в реално време и дистанционно, така че да гарантира максималната използваемост и безопасност на продуктите.