Телеком

Телекомуникационната индустрия е доста важна част от областта на генераторните комплекти. Като мултинационална компания, MAMO се фокусира върху проектирането, производството и персонализирането на системи за производство на енергия и усъвършенствани енергийни решения. Подкрепена от експертна поддръжка на местни дилъри, MAMO Power е доставчиците на марка по целия свят, към които се обръщат за надеждно и надеждно дистанционно захранване.

С опита на сътрудничеството на много телекомуникационни оператори, MAMO обръща повече внимание на строгостта и безопасността на работата на генераторите.

Системите за управление на MAMO, предлагащи пакети за дистанционна комуникация, уникалната патентна технология позволяват на клиентите да наблюдават и контролират оборудването от офиса или където и да е другаде.

Много пакети на контролния панел вече включват приложения за интелигентни телефони, които осигуряват достъп до отделни параметри на генератор и генерират известия за всякакви проблеми на сайта. По-нататъшното познаване на даден проблем ви позволява да делегирате подходящия ресурс, спестявайки пропилени посещения и в крайна сметка пари.